Oficiální stránky vesnice Zaliny
Kaple v Zalinech

Sdružení dobrovolných hasičů Zaliny

Paměti sboru dobrovolných hasičů v Zalinech

Sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1895. Dne 17. srpna byla svolána valná hromada obecního výboru všech sousedů obce Zaliny za účelem založení dobrovolného hasičského sboru. Valnou hromadu zahájil Jan Konopa, vysvětlil účel sboru. Na základě toho se dalo dobrovolný hasičský sbor založit, za účasti veleváženého pana Václava Makovce, pana učitele z Ledenic, který projednal návrhy na založení a sepsal 18 členů činných se přihlásících dle seznamu. Zatímní velitel byl zvolen František Klečka, jednatel Jan Konopa a Tomáš Štěrba pokladník. Stanovy stvrzeny a schváleny pod číslem 144562. Obec zakoupila 4kolovou stříkačku v ceně 550 zlatých a 60 m hadic.

Současnost

V roce 2014 slaví sbor 119. výročí svého založení. Nyní ve sboru působí 2 družstva mužů, 2 družstva žen a 2 družstva dětí. Činností sboru není pouze soutěžení, ale např. máme pod patronátem několik místních rybníků, pořádáme soutěž a letos i obvodové kolo  Plamene,  v rámci hry Plamen jezdíme s dětmi každý rok na tábor.

Soutěž

Dne 20.9.2014 od 20:00

Časomíra

Jsme schopni měřit požární útok jedny terče sklopné nebo nástřikové.   Měříme teké štafety dva cílové snímače. 
Cena měření je individuální, zpravidla si bereme 800,- Kč obsluha i cestovné v ceně.Bližší informace a objednávky na tel: 605 770 566 Klečka Jaroslav ml.

 

Výroční valná hromada 21.12.2013

Schůzi navštívilo 29 členů a 40 hostů.

Facebooková stránka SDH Zaliny


Ledenice
Zaliny jsou částí městysu Ledenice