Oficiální stránky vesnice Zaliny
Kaple v Zalinech

Myslivci

Co říká o myslivcích zalinská kronika:

V roce 1946 byla honitba pronajata honebnímu společenství místním myslivcům. Honební společenstvo zastupoval Jan Klečka, předseda, a za místní myslivce Blažej Havel. Nájem byl již 20 let, a to ročně 1 000 Kčs a v naturáliích 4 zajíci na Ondřeje a 1 hl piva. Až dosud nebyla honitba v rukou místních občanů. Od dávných dob měl u nás honitbu kníže Schwarzenberg, v roce 1942 ing Václav Bruhofer, od roku 1945 byla honitba ve státní správě, vedl Blažej Havel. Náš revír jest se zvěří drobnou, koroptvím se nedaří. Zajíců je poměrně dosti, odstřel bývá kolem 65 kusů.

Při schůzi honebního společenství se ujednal pronájem lidové společnosti za roční nájem 463 Kčs, k tomu podle starého obyčeje na Ondřeje 5 zajíců a ½ hl piva.

Výbor honebního společenství: František Vondrášek, č. p. 8, předseda, dále Jan Klečka, č. p. 21, Josef Viktora, č. p. 1, Josef Bláha, Jaroslav Bumba, č. p. 36, Jan Korbela, č. p. 35, František Vondrát, Jan Konopa, č. p. 19, Míčka Jan, č. p. 6, Bláha František, č. p. 4, František Farka, č. p. 20, Jiří Štěpánek, č. p. 28, Karel Růžička, č. p. 34. Tito členové měli honební lístky (lístek stál ročně 60 Kčs za kolky).

Rok 1975 byl pro myslivost jubilejním. Již 30 let uplynulo, kdy se v naší vlasti utvořily myslivecké společnosti. Do té doby byla myslivost výsadou pouze pro pány továrníky, velkoobchodníky, velkostatkáře. Drobný lid, jak se dříve říkalo, pouze tak hajného, náhončího, krmil zvěř a dohlížel, aby nikdo nepytlačil. V roce 1946 se začaly tvořit myslivecké společnosti. Ale ještě byly neúplné. Pod hlavičkou jednotlivce, který dělal mysliveckého hospodáře – v Zalinech to byli Bláha František, č. p. 4, Vondrát František, č. p. 14, Havel Blažej, č. p. 28, Míčka Jan, č. p. 6, Klečka Jan, č. p. 21, Konopa Jan, č. p. 19, Korbela Jan, č. p. 35, Vondrášek František, č. p. 8.

V posledních dvou letech se Myslivecké sdružení spojilo se Zalinami, Kalištěmi a Třebotovicemi. Dali do provozu odchov bažantů. Vypustili do přírody 200 kusů bažantů. Za rok 1976 bylo uloveno celkem 173 zajíců, 213 kusů bažantů a 5 kusů černé zvěře.

Uplynulý rok byl opět velmi špatný pro zvěř. Pozdní jarní sníh zničil vše narozené. Poměrně studené léto nepřispělo ke kladnému líhnutí mláďat. I když místní myslivecká společnost vypustila 350 bažantích kuřat, podzimní lovy byly velmi chudé. Nutno napsat, že o odchov bažantů v líhni v Kalištích se staral Štěpán Dědič z Třebotovic.


Ledenice
Zaliny jsou částí městysu Ledenice